Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Kána stretnutie, Tilburg, Holandsko, 6. – 10. október, 2014

Sr. Mary a sr. Kateia sa 6. - 11. októbra zúčastnili na stretnutí skupiny Cana v Tilburgu v Holandsku. Skupina Cana je skupina mladších a aktívnych Dcér Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca z európskych provincií. Stretnutie sa koná každý rok s rôznymi motívmi, ktoré sú vhodné pre potreby Cirkvi v Európe a pre kongregáciu. Téma posledného stretnutia bola založená na liste od Kongregácie rehoľníkov, „Radujte sa“ a exhortácii pápeža Františka, Evangelii Gaudium, Radosť z evanjelia. Štrnásť sestier sa zúčastnilo tohto stretnutia a ešte jeden kňaz MSC, páter Anton Egging MSC, ktorý doprevádzal skupinu. Boli tam zástupcovia z týchto provincií a komunít: Cor Novum, Generalát, Nitra, Francúzsko, Írsko a Holandsko.

Zázrak na svadbe v Káne bol inšpiráciou pre skupinu ľudí, kde Mária kvôli tomu, aby nový pár predišiel ťažkostiam, povedala svojmu Synovi, že nie je víno a ďalej pokračovala: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Vzhľadom na starnutie a málo povolaní v dnešnej dobe v Európe je pre nás dôležité načúvať týmto slovám a robiť čokoľvek, čo nám Ježiš hovorí.  

 

Cana Meeting Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014

From October 6 – 11, Sisters Mary and Kateia went to attend a Cana group meeting in Tilburg Holland. The Cana group is a group of younger and active Daughters of Our Lady of the Sacred Heart of the European Provinces. The meeting is held each year with different themes that are appropriate for the needs of the Church in Europe and of the Congregation. The theme of the last meeting was based on the letter from the Congregation of Religious, “Rejoice” and the Exhortation of Pope Francis, Evangelii Gaudium, The Joy of the Gospel. Fourteen Sisters attended this meeting plus one MSC priest, Fr Anton Egging MSC who was also a chaplain for the group. There were representatives from these Provinces and Communities, Cor Novum, the Generalate, Nitra, France, Ireland and Holland.

The miracle at the wedding in Cana was an inspiration to the group where, Mary, avoided the embarrassment of the new couple by telling her Son that there is no wine and then said:  "Do whatever He tells you." With the aging and not many vocations in Europe today it is important for us to listen to these words and to do whatever Jesus tells us.

 

Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
Cana Meeting, Tilburg, Holland Oct 6 – 10, 2014
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.