Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Vášeň, vízia a poslanie bez hraníc

Náš zakladateľ Jules Chevalier mal hlboký osobný zážitok Božej lásky ku nemu a ku celému ľudstvu ako bolo odhalené v Srdci Ježišovom, v Srdci, ktoré vychádza v ústrety všetkým s veľkým súcitom, milosrdenstvom, láskou a porozumením, najmä ku chudobným, chorým, nemilovaným a tým, ktorí sú na okraji spoločnosti.

Ako dcéry pátra Chevaliera zdieľame túto jeho víziu viery v Kristovo Srdce ako zdroj Božej zachraňujúcej lásky pre celý svet a istý spôsob ako pomôcť ostatným uvedomiť si, ako veľmi ich Boh miluje.

Naším poslaním je urobiť túto súcitnú lásku známou všade a pre všetkých bez podmienok. To je zhrnuté v našom motte: Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo!

Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.