Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


kateia-teanako

Sr. Kateia Teanako bola 6 rokov misionárkou tu na Slovensku. Teraz je predstavená kiribatskej provincie. Jej mandát začal začiatkom tohto roku. Pred tým ako prišla na Slovensko, sr. Kateia pracovala 12 rokov v Ríme v Taliansku ako členka nášho tímu na Genereláte. Naša komunita na Lukovom dvore v Nitre je súčasťou kiribatskej provincie. Ďalšie krajiny, ktoré patria do kiribatskej provincie a kde naše sestry pracuju: Fidži, Samoa, Nauru, Marshallové ostrovy a Kiribati. V kiribatskej provincii je spolu 84 sestier.

Gratulujeme sr. Kateia. My, tvoje sestry z Lukovho dvora a priatelia na Slovensku myslia na teba v modlitbe.
28. máj 2016 - Sviatok Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Tento rok máme viac detí zasvätených Našej Milej Matke Najsvätejšieho Srdca ako vlani. Väčšina rodín pochádza z Nitry a niektorí z Bratislavy a miest v okolí. Modlíme sa, aby viac rodín zverilo svoje deti pod ochranu Panny Márie. Sme veľmi radi, že Naša Milá Matka Nasvätejšieho Srdca je známejšia na Slovensku. Ľudia, ktorí prichádzajú na duchovné cvičenia do duchovného centra sa modlia naše modlitby Ave admirable a Rozpomeň sa. Ako Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca máme tú česť poznať Pannu Máriu pod týmto krásnym titulom a a chceme, aby ju ľudia tiež tak poznali a dôverovali jej mocnému príhovoru za ich rôzne potreby.

Po omši máme zvyčajne opekačku a je to naozaj dobrý čas na to, aby sme sa navzájom poznali, tešili sa a spoločne jedli. My sme pripravili jedlá, ale rodiny boli tiež veľmi štedré.
Pilgrimage to Poland, May 3.-7. 2016

Pretože sme v tom termíne u nás nemali žiadne duchovné cvičenia, rozhodli sme sa v našej komunite, že pôjdeme na púť k Panne Márii do Čenstochovej a navštívime niekoľko svätých miest v Poľsku. Náš brat Piotr, kandidát MSC, nás povzbudil, aby sme navštívili jeho krajinu a tak s ním ako naším sprievodcom sme išli do Poľska. Z Bratislavy sme odchádzali autobusom okolo polnoci a do Čenstochovej sme prišli okolo 7:30. Prišli sme na miesto, ktoré sme vnímali ako veľmi premodlené. Aj napriek tomu, že tam bolo veľa ľudí, bolo cítiť atmosféru modlitby. Bolo tam mnoho ľudí zo samotného Poľska a bolo počuť aj angličtinu s rôznymi akcentmi. Mali sme šťastie, že sme dorazili v čase, kedy sme sa stihli zúčastniť sv. omše.
Pocit pokoja a veľkú túžbu modliť sa vždy cítiť v chrámoch zasvätených Panne Márii.

Lodž
Na internete sa dá nájsť veľa informácií o tomto krásnom meste. Ale my chceme poukázať na niektoré z miest, ktoré sme navštívili. 2 dni sme zostali u kláštorných sestier sv. Benedikta v Pabniciach. Náš brat páter Tomek MSC má sestru v tejto komunite.
Navštívili sme kostol sv. Matúša, miesto, kde sv. Maximilián Kolbe mal víziu Panny Márie, ktorá sa ho pýtala, aký spôsob života by rád žil, červená ruža pre mučeníctvo alebo biela pre svätý život a on si vybral obidva. Poznáme príbeh tohto svätca, ktorý zomrel ako mučeník, ktorý dal svoj život za otca rodiny počas druhej svetovej vojny.

Domovské mesto sv. sestry Faustíny
Mali sme šťastie, že sme stretli poľského profesora pátra Ladislava, ktorý nám láskavo ponúkol, že nás zoberie do dediny sr. Faustíny. Keď sme tam prišli, jedna pani nám povedala, že kľúče od domu sú u sestier z kongregácie sv. Faustíny. Neskôr sme sa dozvedeli, že tá pani je neter sv. Faustíny. Keď sme išli pre kľúč, sestry nás pozvali na omšu do dediny, kde chodievala svätica. Ľudia majú veľkú úctu ku svätcom a mnohí sa prišli modliť k Božiemu milosrdenstvu.
Sr. Kateia sa podpísala do knihy v dome svätice, pamätali sme na našich ľudí na Kiribati, ktorí majú veľkú úctu k Božiemu milosrdenstvu, väčšina z nich nikdy neuvidí toto miesto, ale veria odkazu, ktorý sprostredkovala sv. Faustína.Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.