Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

3.-11. júla 2014 sr. Mary a sr. Etera boli v Ríme v Monte Cucca na duchovných cvičeniach, ktoré boli v angličtine. Témou duch. cvičení bola: Viera, nádej a láska. Duch. cvičenia viedli Jezuiti z Indie. Boli tam aj sestry z rôznych iných kongregácií. Naše sestry tam prišli skôr, aby mohli stráviť nejaký čas so sestrami v generálnom dome a aby si mohli trochu prezrieť Rím.

Mary and Etera infront of St Peter Meal with the Generalate community Retreat Director and directees- Rome With Srs Marife and Bernadette With Srs Marife and Madaleine

 


Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.