Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sr. Kateia bola v dňoch 4. - 5. októbra v Anglicku, kde sa zúčastnila kurzu Capacitar, ktorý je zameraný na liečenie tráum a transformáciu. Capacitar je španielske slovo, ktoré znamená posilniť, podporiť, priniesť zmenu do života. Je to vízia o prinesení pokoja, uzdravenia a celistvosti pre náš svet. Kurz Capacitar hovorí, že vďaka starostlivosti, počúvaniu a reagovaniu na hlbšie múdrosti tela a duše sa môžu ľudia liečiť, posilniť a zmeniť seba, svoje rodiny, svoje komunity i spoločnosť. Je to možné robiť zdieľaním jednoduchých postupov liečenia, budovaním tímu a rozvíjaním seba takým spôsobom, že všetci sú oprávnení konať z vlastných zdrojov sily a múdrosti. Viac na www.capacitar.org. Zakladateľkou je americká dáma, Patricia Mathes Cane, ktorá stojí na fotke prvá sprava.


Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.