Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


Na štvrtú pôstu nedeľu (Laetare), Chevalierova rodina viedla pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. Páter Jozef MSC počas kázne v kostole povedal úvod ku zastaveniam krížovej cesty a potom páter Pavol MSC viedol modlitbu pri každom zastavení. Asistovali mu seminaristi a brat. Pri každom zastavení laik zo Chevalierovej rodiny prečítal modlitbu a reflexiu. Bolo to veľmi nábožné a zúčastnilo sa asi 200 ľudí. Bolo veľmi dojemné vidieť mnoho starších ľudí kráčať do kopca ku ďalším zastaveniam. Ježišove slová ožívajú v spôsobe, akým ľudia prejavili svoju vieru a nasledovali Ježiša v jeho utrpení.

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.” Mt 16, 24-26

Nie je jednoduché niesť kríž, ale majme napamäti, že Boh je s nami v našom utrpení. Trpí spolu s nami. Izaiáš píše: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl,..”  Iz 49,15-16
Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.