Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Myšlienky z homílie na Sviatok našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (P. Jozef Hegglin MSC)

Stretol som sa viac krát, a to aj nedávno s ľuďmi, ktorí majú problém možno nie priamo s Pannou Máriou, ale so spôsobom, akým sa niekedy vyjadruje a navonok prejavuje úcta k nej. Už pred 14 rokmi slovenskí biskupi vyjadrili v Pastoračnom pláne (Katolíckej cirkvi na Slovensku  2001 -  2.4.1.), že „mariánska úcta má niekedy lacný, naivný charakter“. Vrcholom je v terajšom čase medzinárodné hnutie „Varovanie“, už aj na Slovensku. Falošná írska prorokyňa (Conchiglia) učí ľudí nový znak kríža: “V mene Otca, i Matky, i Syna, i Ducha Svätého“...

Dnešný sviatok nám môže pomôcť lepšie rozumieť úcte k Panne Márii, síce je „iba“ náš sviatok... MSC, sestier všade vo svete, v komunitách a vo farnostiach. Chcel by som uviesť tri pohľady:

Prvý aspekt: Keď vyslovujeme alebo povieme meno „Panna Mária, Naša Milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“, vyjadrujem tým, že ona nie odpojená, ale spojená s Ježišom.  Dôraz je na Ježiša. Ako mesiac a slnko... Jedna modlitba to pekne vyjadruje: Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pomôž nám chápať znak Ježišovho prebodnutého Srdca, Božiu lásku, ktorou nás miluje. Pomôž nám odpovedať na túto lásku tak, ako si odpovedala ty.

Druhý aspekt: V tejto našej duchovnosti ide o vzťah medzi Máriou a s Ježišom. Čím viac milujeme niekoho, tým viac sme spojení, prepojení, tým viac radosti cítime, keď sa mu alebo jej darí, ale aj smútok, bolesť, keď táto osoba prežíva niečo ťažké. Každý má ísť svojou cestou! 12 ročný Ježiš a krížová cesta, štvrté zastavenie: Mária s nežnosťou hladká tvár jej syna... ale týmto jeho problém nerieši. Stála pri ňom pod krížom.

Tretí aspekt alebo pohľad: Teológia sú pravdivé myšlienky o Bohu, o Panne Márii... Tento sviatok nás vedie k tomu, aby sme sa spýtali ako vyzerá konkrétne, prakticky, náš vzťah s p. Máriou. Modlitba vyjadruje niečo z nášho vzťahu k nej. Ruženec, ktorý je v podstate meditáciou o živote Ježiša. Dôveru, prosby. Mária nie je Bohyňa, ktorá by mala sama moc urobiť všetko, čo chce. V Lurdoch sa stali mnohé zázraky, uzdravenia, ale sv. Bernadeta nebola uzdravená z astmy a tuberkulózy. Zomrela, keď mala 35 rokov, ale vždy dôverovala.

Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, získaj nám z tohto otvoreného prameňa dar jeho Ducha a všetky milosti, ktoré najviac potrebujeme. Tak ako v Káne, pomôž nám konať, čo chce od nás On,a získať vlastnosti jeho Srdca, aby sa jeho poslanie stalo našim vlastným.

 


 

Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.