Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Posledná májová sobota je dňom, kedy v našich kongregáciách obyčajne slávime Sviatok Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Je to zvlášť výnimočný deň pre kiribatské sestry z Kongregácie Dcér našej Milej Matky.

Pozvaní hostia a viacerí Laici Rodiny pátra Chevaliera sa 30. 5. 2015 popoludní zišli na svätej omši v Dome Srdca Ježišovho, ktorú celebroval P. Tomasz Poterala spolu so svojimi spolubratmi. V homíli nás Páter Jozef Hegglin podnietil k zamysleniu sa, ako konkrétne vyzerá náš osobný vzťah s Pannou Máriou.

Po homílii zasvätili rodičia svoje deti Našej Milej Matke a zverili pod jej ochranu. Bolo to už po tretí raz, odkedy sestry zaviedli túto novú tradíciu. V deň Našej milej Matky prichádzajú na Lukov Dvor blízki priatelia a dobrodinci sestier FDNSC, zvlášť rodičia a starí rodičia so svojimi deťmi, vnukmi a vnučkami. Okrem podpísaného obrázku, ktorý deti dostávajú ako pamiatku na zasvätenie, sú mená detí zapísané aj v pamätnej knihe a sestry sa za ne po celý rok zvlášť modlia. Svätú omšu deti ešte obohatili prinášaním obetných darov, pri ktorom s kytičkami kvetov postupne ozdobili oltár a kaplnka tak zažiarila farbami. Na konci liturgiu spestrili tancom, ktorý sestričky s dievčatami nacvičili. Bolo to veľmi zaujímavé prepojenie slovenskej a kiribatskej kultúry.

Od eucharistického stola sa všetci potom presunuli k stolom s chlebom každodenným, aj s inými dobrotami. V radostnom a spontánnom duchu, typickom pre Kiribati, sa slávnosť zavŕšila vonku pri ohnisku. Dovidenia o rok! Alebo sa uvidíme už 12. júna, na slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho? Všetci ste srdečne vítaní!

Fotoalbum zo slávnosti si môžete pozrieť na sociálnej sieti Google+ Dom Srdca Ježišovho.

Čítať ďalej...

V nedeľu večer 15. marca niektorí členovia rodiny pátra Chevaliera, ktorí mohli prísť, prekvapili Veroniku Fernerovú s oslavou jej 60. narodenín, ktoré padli na 28. februára, ale vtedy nebol vhodný čas na oslavu. Bol to dobrý a príjemný večer, ktorý si Veronika veľmi zaslúžila. Ona bola verným a dobrým človekom s MSC a s nami.Na štvrtú pôstu nedeľu (Laetare), Chevalierova rodina viedla pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. Páter Jozef MSC počas kázne v kostole povedal úvod ku zastaveniam krížovej cesty a potom páter Pavol MSC viedol modlitbu pri každom zastavení. Asistovali mu seminaristi a brat. Pri každom zastavení laik zo Chevalierovej rodiny prečítal modlitbu a reflexiu. Bolo to veľmi nábožné a zúčastnilo sa asi 200 ľudí. Bolo veľmi dojemné vidieť mnoho starších ľudí kráčať do kopca ku ďalším zastaveniam. Ježišove slová ožívajú v spôsobe, akým ľudia prejavili svoju vieru a nasledovali Ježiša v jeho utrpení.

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.” Mt 16, 24-26

Nie je jednoduché niesť kríž, ale majme napamäti, že Boh je s nami v našom utrpení. Trpí spolu s nami. Izaiáš píše: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl,..”  Iz 49,15-16
Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.