Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Deň pred Misijnou nedeľou sa dve dievčatá Klára a Zuzana Račková modlili s nami ruženec za deti z celého sveta. Dievčatá sa nemohli modliť s ostatnými deťmi v ich obci, pretože na druhý deň sa s nami zúčastnili na evanjeliovej procesii v Bratislave-Petržálke.

Časť z listu od svätého otca Františka z Misijnej nedele
Drahí bratia a sestry,
obrovské množstvo ľudí dnes obrovské množstvo ľudí dnes stále nepozná Ježiša Krista.  ...   Čítať a vidieť viac »

 


Sr. Mary a sr. Kateia sa 6. - 11. októbra zúčastnili na stretnutí skupiny Cana v Tilburgu v Holandsku. Skupina Cana je skupina mladších a aktívnych Dcér Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca z európskych provincií. Stretnutie sa koná každý rok s rôznymi motívmi, ktoré sú vhodné pre potreby Cirkvi v Európe a pre kongregáciu. Téma posledného stretnutia bola založená na liste od Kongregácie rehoľníkov, „Radujte sa“ a exhortácii pápeža Františka, Evangelii Gaudium, Radosť z evanjelia. Štrnásť sestier sa zúčastnilo tohto stretnutia a ešte jeden kňaz MSC, páter Anton Egging MSC, ktorý doprevádzal skupinu. Boli tam zástupcovia z týchto provincií a komunít: Cor Novum, Generalát, Nitra, Francúzsko, Írsko a Holandsko.

Zázrak na svadbe v Káne bol inšpiráciou pre skupinu ľudí, kde Mária kvôli tomu, aby nový pár predišiel ťažkostiam, povedala svojmu Synovi, že nie je víno a ďalej pokračovala: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Vzhľadom na starnutie a málo povolaní v dnešnej dobe v Európe je pre nás dôležité načúvať týmto slovám a robiť čokoľvek, čo nám Ježiš hovorí.
Sr. Kateia bola v dňoch 4. - 5. októbra v Anglicku, kde sa zúčastnila kurzu Capacitar, ktorý je zameraný na liečenie tráum a transformáciu. Capacitar je španielske slovo, ktoré znamená posilniť, podporiť, priniesť zmenu do života. Je to vízia o prinesení pokoja, uzdravenia a celistvosti pre náš svet. Kurz Capacitar hovorí, že vďaka starostlivosti, počúvaniu a reagovaniu na hlbšie múdrosti tela a duše sa môžu ľudia liečiť, posilniť a zmeniť seba, svoje rodiny, svoje komunity i spoločnosť. Je to možné robiť zdieľaním jednoduchých postupov liečenia, budovaním tímu a rozvíjaním seba takým spôsobom, že všetci sú oprávnení konať z vlastných zdrojov sily a múdrosti. Viac na www.capacitar.org. Zakladateľkou je americká dáma, Patricia Mathes Cane, ktorá stojí na fotke prvá sprava.


Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.