Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Naša kongregácia začala misiu v Japonsku v decembri 1995, bola to odpoveď na pozvanie misionárov Najsvätejšieho Srdca. Prvý dom bol v Nagoji a existuje dodnes. Nebolo jednoduché posielať len sestry z jednej provincie, takže tam bola sestra z austrálskej provincie, neskôr sr. Mary Fyfe, ktorá bola vedúcou skupiny, dve sestry z indonézskej provincie a jedna z Brazílie, ktorá je japonského pôvodu a hovorí po japonsky. Jej meno je sr. Cecília a v súčasnosti je predstavenou komunity v Japonsku. V súčasnosti existujú dve komunity, jedna v Nagoji a druhá v Fukui. Sr. Akie je prvá Japonka, ktorá sa pripojila k našej komunite. Viac príbehov v PDF.

Zakladajúci členovia z Indonézie sa po takmer desiatich rokoch vrátili domov do svojej provincie. Dve z našich sestier z Filipín sú teraz tam, ale stále bola potreba, aby v tejto misii bolo viac sestier, a tak z generalátu požiadali sestry z Kiribati, či môžu pomôcť v tejto misii. V máji 2016 tam prišli dve sestry. Sú to sr. Mangarita Tokintemate a sr. Moia Tarangauea. Hlavnou činnosťou našich sestier je práca na farnosti, ktorá zahŕňa množstvo služieb, ako je príprava na sviatosti, katechéza a pomoc niektorým z migrantov, ktorí sú vo farnosti. Japonsko nie je kresťanská krajina, takže apoštoláty evanjelizácie sú veľmi ťažké.

Sestry z Kiribati sa učia miestny jazyk skôr, ako začnú pracovať v pridelených farnostiach.

Habity sestier sú v rôznych farbách, pretože nie každá provincia má ten istý štýl alebo farby. Používajú to, čo je pre ich krajinu vhodnejšie. Naša japonská komunita je medzinárodná, tri národnosti, Japonsko, Kiribati, Filipíny a Brazília. Žatva v Japonsku je veľká a viac robotníkov je potrebných. Modlíme sa za ďalšie sestry pre túto krajinu.


Spoločenstvo hneď po omši


  Sr. Moia s bicyklom a sr. Margarita na ceste
  na hodinu japončiny.