Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Laici Chevalierovej rodiny

Sme požehnaní pracovať v úzkej spolupráci s mnohými zaangažovanými laikmi, ktorí sú našimi skutočnými partnermi v našom poslaní. Pracujúc v okolitých farnostiach, duchovných centrách alebo miestnych komunitách aj oni sú nositeľmi evanjeliovej vízie, ktorá uchvátila nášho zakladateľa pátra Chevaliera.

Mnohí z nich boli tiež inšpirovaní našou spiritualitou a vo svojich osobných životoch sú odhodlaní šíriť Božie kráľovstvo lásky a súcitu najskôr v ich domovoch, v práci a vo svojich farnostiach. Úzka spolupráca, ktorá existuje medzi nami a mnohými našimi laikmi, je stálym zdrojom požehnania, inšpirácie, výzvy a rastu pre nás všetkých.

Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.