Dcéry Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Byť Božím Srdcom na zemi

Naša kongregácia nebola založená ako mnohé iné rehoľné kongregácie, aby vykonávala jednu konkrétnu apoštolskú prácu alebo poskytovala jednu konkrétnu služ bu. Nebola založená za iba za účelom vyučovať, viesť farnosti alebo pracovať v nemocniciach.

Naším poslaním je „byť Božím Srdcom na zemi“. Po vzore Ježiša a inšpirácie nášho zakladateľa sa snažíme viesť ostatných k Srdcu Božiemu s láskavosťou a nehou, spojiť ich s ním láskou a oslobodiť ich od všetkého, čo ich drží v zajatí.

Vždy sme vykonávali naše poslanie spôsobom, ktorému sme verili, že je najúčinnejší, robili sme čokoľvek, čo nás privádzalo do styku s ľuďmi - najmä ku tým, ktorí najviac potrebujú našu pomoc.

Ak chcete vedieť viac o našej kongregácii a o Duchovnom centre na Lukovom dvore, napíšte nám na emailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo zavolajte na 37 / 77 30 730.